180 meter VU-partijarchief

Van het belang van het Volksunie-archief zullen weinigen overtuigd moeten worden, maar het zal misschien verrassen dat er niet één Volksunie-archief is. Net zoals de partij uit verschillende geledingen bestaat, bewaart het ADVN partijarchief dat, deels complementair en deels overlappend, werd gevormd, bewaard en overgedragen door tientallen actoren: het partijsecretariaat, de bestuurs-, staf- en kaderleden, de parlementaire fracties, de volksvertegenwoordigers, ministers en hun medewerkers. Los van het partijarchief zijn er ook de archieven van provinciale, arrondissementele, kantonnale en lokale partijafdelingen, elk met hun eigen bestuursleden en medewerkers. Het ADVN verzamelt en bewaart al deze archieven die samen de geschiedenis van de Volksunie documenteren.

Het omvangrijkste onderdeel is het archief gevormd en destijds bewaard op het partijsecretariaat (BE ADVN AC 54) dat in de jaren 1960 verhuisde van Antwerpen (Kipdorp) naar Brussel (Volderstraat) en vanaf 1974 aan het Barricadenplein gevestigd was. In de loop van de jaren 1990 werd reeds iets meer dan 60 meter archief bij het ADVN in bewaring gegeven. De omvangrijkste overdracht volgde echter in 2005, vier jaar na de ontbinding van de Volksunie, toen rechtsopvolger N-VA het Barricadenplein verruilde voor een nieuw hoofdkwartier in de Liefdadigheidstraat. Het overbrengen van het resterende partijarchief was tot dan de grootste logistieke operatie van het ADVN en nam meerdere dagen in beslag. Sindsdien volgden nog een aantal kleinere aanvullingen waardoor het archief vandaag in totaal zo’n 180 lopende meter documenten omvat.

De volledige inventaris van het Volksunie-archief kan digitaal geraadpleegd worden.