8.148 foto’s uit het VU-archief

In mei 2010 nam het ADVN het fotoarchief van de Volksunie op in zijn collectie. Het fotoarchief werd tot dan bewaard in een hangmappenklassement verdeeld over twee metalen kasten, in totaal meer dan 12.000 foto’s. Uit dit klassement, opgedeeld per onderwerp en gegroepeerd onder de rubrieken cultuur, natuur, mens en dier, sport en vakantie, verkeer, nijverheid en landbouw, wetenschap, leger, steden en landen en politiek, selecteerden we twee grote gehelen: de persoonsdossiers en de mappen in verband met de geschiedenis van de Volksunie en de bredere Vlaamse beweging. Het betreft onder meer de IJzerbedevaarten, Brussel en de Rand, betogingen in Voeren, Komen en Zwartberg, antiraket- en mijnbetogingen, verkiezingen en regeringsvormingen, VU- en VUJO-congressen en manifestaties, 11 juli-vieringen en andere Vlaams-nationalistische organisaties zoals TAK en VMO.

Na een beknopte beschrijving en duurzame herverpakking werden in totaal 8.148 foto’s gedigitaliseerd. Een boeiende fotocollectie die het ADVN op dit moment helaas niet publiekelijk beschikbaar kan stellen op een online beeldbank. Het intellectuele eigendomswetgeving bepaalt namelijk dat het auteursrecht op de foto’s tot 70 jaar na het overlijden van de fotograaf (of 70 jaar na publicatie wanneer de fotograaf onbekend is) blijft gelden. Omdat een juridisch sluitende regeling onhaalbaar bleek, besloot het ADVN zich te beroepen op de wettelijke uitzondering voor archieven en bibliotheken om de foto’s enkel in de leeszaal aan te bieden. Met de verwachte oplevering van de digitale leeszaal in 2022 zullen onderzoekers alsnog het Volksunie-fotoarchief van thuis uit kunnen raadplegen.

In afwachting kan u een inventaris raadplegen van alle persoonsmappen in het fotoarchief.